2018 г.

П-л Кремса 3 № 4 от 19.12.2018 г.pdf (0 )
П-л Горького 1 № 50 от 21.12.2018 г.pdf (0 )
П-л Горького 3 №45 от 21.12.2018 г.pdf (0 )
П-л Горького 5 № 33 от 21.12.2018 г.pdf (0 )
П-л Горького 6 № 36 от 21.12.2018 г.pdf (0 )
П-л Горького 7 № 87 от 22.12.18 г.pdf (0 )
П-л Горького 8 № 88 от 22.12.18 г.pdf (0 )
П-л Горького 9 № 89 от 22.12.18 г.pdf (0 )
П-л Горького 9 №89 от 22.12.2018 г.pdf (0 )
П-л Губкина 10 № 92 от 22.12.18 г.pdf (0 )
П-л Губкина 11 № 46 от 21.12.2018 г..pdf (0 )
П-л Губкина 12 № 27 от 21.12.2018 г.pdf (0 )
П-л Губкина 13 № 28 на 2019г..pdf (0 )
П-л Губкина 14 №93 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Губкина 15 № 11 на 2019г..pdf (0 )
П-л Губкина 16 № 29 на 2019г..pdf (0 )
П-л Губкина 18 № 30 на 2019г..pdf (0 )
П-л Губкина 22 №31 на 2019г..pdf (0 )
П-л Губкина 7 №26 на 2019г..pdf (0 )
П-л Губкина 8 № 91 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Губкина 9 №90 от 22.12.18 на 2019.pdf (0 )
П-л Загородная 2 №62 от 22.12.2018 на 2019г..pdf (0 )
П-л Загородная 3 №43 на 2019г..pdf (0 )
П-л Загородная 6а №40 на 2019г..pdf (0 )
П-л Косолапкина 10 № 65от 22.12.18 от 2019г..pdf (0 )
П-л Косолапкина 8 №64 от 22.12.2018г. на 2019г..pdf (0 )
П-л Кремса 1-10 № 81 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Кремса 11а № 84от 22.12.18 на 2019.pdf (0 )
П-л Кремса 15-6 № 47 на 2019г..pdf (0 )
П-л Кремса 4 №82 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Кремса 6 № 83 от 22.12.2018на 2019г..pdf (0 )
П-л Мира 1 №76 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Мира 12 №80 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Мира 2 №77 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Мира 3 №78 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Мира 5 №79 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Октябрьская 1 №52 на 2019г..pdf (0 )
П-л Октябрьская 10 № 73 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Октябрьская 15 №38 на 2019г..pdf (0 )
П-л Октябрьская 17 №44 на 2019г..pdf (0 )
П-л Октябрьская 2 № 34 на 2019г..pdf (0 )
П-л Октябрьская 20 № 74 от 22.12.18 а 2019г..pdf (0 )
П-л Октябрьская 22 № 75 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Октябрьская 3 №54 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 10 № 85 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 12 № 51 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 16-12 № 21 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 23 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 25 №55 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 27 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 28 №48 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 30 № 12 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 31 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 32 № 42 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 33 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 33а № 22 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 34 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 35 № 23 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 35а №56 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 36 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 38 №86 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 4 № 14 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 40 № 24 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 42 № 25 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 43 №39 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 4а №13 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 5 № 37 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 5а №17 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 6 № 15 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 6а № 94 от 25.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 6б№ 18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 7 №16 на 2019г..pdf (0 )
П-л Первомайская 8 №19 на 2019г..pdf (0 )
П-л Пионергорский 11 №63 от 22.12.2018г. на 2019г..pdf (0 )
П-л Пушкина 1 № 57 на 2019г..pdf (0 )
П-л Пушкина 11 №68 от 22.12.2018г..pdf (0 )
П-л Пушкина 13 №70 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Пушкина 15 №69 от 22.12.2018на 2019г..pdf (0 )
П-л Пушкина 17 на 2019г..pdf (0 )
П-л Пушкина 19 № 71 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Пушкина 3 №67 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Пушкина 5 №32 на 2019г..pdf (0 )
П-л Пушкина 6 №66 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Пушкина 7 №41 на 2019г..pdf (0 )
П-л Пушкина 9 № 35 на 2019г..pdf (0 )
П-л Семяшкина 1 № 58 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Семяшкина 10а № 61 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Семяшкина 4а №59 от 22.12.18 на 2019г..pdf (0 )
П-л Семяшкина 5 № 49 на 2019г..pdf (0 )
П-л Семяшкина 7 № 60 от 22.12.2018на 2019г..pdf (0 )
П-л Семяшкина 8а № 53 на 2019г..pdf (0 )
Протокол Октябрьская 4 на 2019г..pdf (0 )
Протокол Октябрьская 6 №72 от 22.12.18 на 2019г.pdf (0 )
Протокол Первомайская 15 № 20 на 2019г..pdf (0 )